Miljö- & kvalitetspolicy

GEO-gruppen AB är ett företag som utför geologiska insatser genomförda med precision. Norden är vår marknad.

Vi tar oss an fält- och/eller utredningsuppdrag inom fem områden:
Geoteknik, Kärnborrning, Miljöteknik, Vattenbrunnar och Energibrunnar.

GEO-gruppen AB består av en grupp med kompetenta, systematiska och erfarna personer, ett sammansvetsat och jordnära team. Alla besitter skilda kunskaper och olika erfarenheter, men arbetar alltid efter samma visioner, mål och värderingar.

Kunnandet är centralt och skall anpassas till de produkter och marknader som GEO-gruppen AB arbetar på.

Vi ska marknadsföra våra tjänster på ett sätt så att det leder till nöjda kunder och intressenter. Detta ska åstadkommas med pålitliga och effektiva mål och rutiner som står under kontinuerlig uppdatering och som leder till ständig förbättring och förebyggande av förorening. Vi ser till att kundernas krav uppfylls.

Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och andra krav, såväl regionalt som internationellt.

Vår miljöpåverkan härrör från driften av borrvagnar, mindre transporter samt elförbrukning. I vårt arbete åstadkommer vi så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker därmed att orsaka miljöföroreningar. Allt för att skydda miljön.

Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

Vår personal och samarbetspartners ska vara engagerade och kompetenta i de valmöjligheter och risker som finns beträffande miljöpåverkan.