Geoteknik

 

Fältgeotekniska undersökningar

Vi utför geotekniska undersökningar för företag, kommuner och privatpersoner med tekniska utredningar som berör jord, berg och vatten. 

Vi utför även externa fältuppdrag som underkonsult till utredande geotekniker.

Våra kunder kommer till oss med frågor angående grundläggning av allt från enbostadshus till industrilokaler. Kan byggnaden grundläggas med platta på mark eller behövs exempelvis pålning eller andra förstärkningsåtgärder?

För att kunna svara på kundernas frågor utförs även stabilitet- och sättningsutredningar. Resultaten redovisas i en markteknisk undersökningsrapport (MUR) samt ett geotekniskt PM.

Andra geotekniska uppdrag utgörs av undersökningar för exempelvis detaljplaner samt VA- och vägprojektering.

Till våra geotekniska fältundersökningar använder GEO-gruppen AB moderna och miljöklassade borrbandvagnar.