Energi- & vattenbrunn

BERGVÄRME
GEO-gruppen AB borrar energibrunnar anpassade efter kundens behov.
Vi utför borrning, grävning och slangdragning till värmepumpen.
Vi har en stor variation på borrutrustningar vilket gör att vi kan etablera på alla slags arbetsplatser. Vår personal har lång erfarenhet inom bergborrning och samtliga är certifierade brunnsborrare, så kallade C-borrare.

VATTENBRUNN
Vi på GEO-gruppen AB erbjuder dig som kund en helhetslösning på din vatteninstallation.
Från borrning till installation av pump och hydrofortank. GEO-gruppen AB har dessutom en vattengaranti på 2400 liter per dygn. Om detta inte uppnås står vi för tryckning av brunnen. Normalt tas ett vattenprov för att kontrollera om en filterinstallation är nödvändig. Vid behov utför vår erfarna montör överenskomna installationer.