Kärnborrning

GEO-gruppen AB utför flera olika typer av borrmetoder som passar kundens önskemål, exempelvis styrd kärnborrning, borrning för wiresågning eller borrning med trippelkärnrör.

Vår personal är rutinerad med mångårig erfarenhet utav flera olika diamantborrnings uppdrag från alla delar av världen.

Vi utför borruppdrag inom hela Norden vid alla slags förhållanden och terräng. Borrutrustningen är monterade på terränggående fordon som kan framföras på allmänna vägar vilket gör flytt mellan borrplatser lättare. Fordonen är utrustade med extra breda däck för att öka framkomligheten och minska påverkan på naturen.

Borrutrustningen kan enkelt monteras av fordonen och demonteras för exempelvis helikopterflytt eller för underjordsborrning.
Fordonen och utrustningen transporteras i en 20 fots container till undersökningsområdet.